duminică, 20 mai 2018

Rodica Elena Lupu - Lansare romanul CLIPE ÎN DOI - la Universitatea Româno-Americană - Uniunea Internaţională a Femeilor Române - iunie 2012

https://1-cultural.blogspot.ro/2012/07/unifero-activitati-sectiunea-lansare.html

joi, 5 iulie 2012

UNIFERO- Activităţi-secţiunea ,,lansare carte"-Bucureşti 

23-iunie 2012.


La Universitatea Română-Americană din bd. Expozitiei nr.1 B, 

Bucuresti, în zilele de 23-24 iunie 2012, s-au desfăşurat lucrări 
pe secţiuni printre care lansări cărţi. 
Dintre acestea voi prezenta romanul ,,CLIPE ÎN DOI" 
al scriitoarei Rodica Elena Lupu
editată la Editura ANAMAROL, 2012. 


Cartea începe cu prezentarea domnului Radu Cârneci 
care ne oferă câteva informaţii despre autoarea romanului.,, 
Poetă şi prozatoare de succes, doamna Rodica  Elena Lupu 
se prezintă cititorilor ca o creatoare de inspiraţie contemporană, 
tratând- cu har şi îndrăzneală- o serie de teme interesante, 
dând o atenţie aparte iubirii şi aspectelor psihologice ale acesteia.
Dacă poezia sa se caracterizează prin simplitate şi sinceritate, 
cu o zicere caldă, de preţuire pentru om şi natură- vezi cărţile 
,,Voi trăi.... Clipa", ,, Autoportet", .. Între anotimpuri", 
,, Cât mai e vremea" şi alte câteva, romanele sale 
abordează relaţii mai deosebite dintre cupluri şi grupe umane, 
tratându-le cu 
bună pricepere, reuşindu-i profunde analize psiho-sociale, cu care 
îşi captează cititorii. Aici s-ar aşeza romanul            
,, Glasul inimii"- un fel de saga românească- aflat la 
a doua ediţie;
tot în acest spaţiu se pot situa titlurile: ,
, Mâna destinului ", ,, Eterna poveste", dar şi recentul roman 
,,Mister", scris alert, cu o subliniată tentă poliţistă, ce se poartă 
atât de mult azi în proza contemporană, demn de un bun 
scenariu de film.
Scriitoarea Rodica Elena Lupu este şi un excelent editor, 
conduce casa de editură  ,, ANAMAROL" cu o susţinută 
producţie de carte; precum şi susţinuta-i muncă de om de radio; 
avem aşadar un profil exemplar al omului cultural, atât de necesar 
timpului de faţă." Radu Cârneci decembrie 2011
Din scrierea autoarei  Rodica Elena Lupu redau:
,,Oamenii se înşală când cred că încetează să se îndrăgostească. 
Acceptăm, cu fiecare nouă etapă, încă o dată şi încă o dată, 
condamnarea iubirii, singura şansă de a ne feri de bătrâneţe.
Pentru fiecare pas, pentru fiecare an, pentru fiecare vârstă 
există o fereastră deschisă prin care să intre o adiere îndrăgostită. 
Există iubiri feciorelnice, iubiri caste, iubiri ingenue, care se mulţumesc 
să vâneze fără păcat. Există iubiri pătimaşe, iubiri înnebunite 
de dorinţă, iubiri acaparatoare, iubiri feroce. Există iubiri 
de o noapte sau de un minut, există iubiri de o vară, de o toamnă, 
de o iarnă, sau de o primăvară, de un an sau mai mult. 
Iubiri definitive,ireversibile, pentru toată viaţa... Clipe în doi. 
Indiferent cât ar dura condamnarea la dragoste,
 o străfulgerare, o clipă, o eternitate, 
sentimentele sunt supuse rostogolorii. (...)
Miracolul iubirii înseamnă fericire, îndoială, dorinţă, gelozie, 
curiozitate, exuberanţă. Cum am putea trăi fără toate acestea? (...) 
Puritatea ademeneşte sentimentele, fericirea se lasă 
prinsă-n laţ măcar o secundă, cât să poţi striga: 
Clipa în doi....... Iubesc!
............................................................................................................................................................ 
Tot la Editura ANAMAROL 2012, din Bucureşti a fost editată 
de către Rodica Elena Lupu  cartea 
,, VISUL UNEI FEMEI CU ALINA",  semnată de Alina Arbajter

VISUL UNEI FEMEI, de Alina Arbajter, editor Rodica Elena Lupu, 2011, editura ANAMAROL, apreciată şi solicitată pentru a fi pe raftul Bibliotecuii Naţionale din Germania.

Cartea a fost solicitată de Biblioteca Natională Leipzig din Germania printr-o scrisoare, trimisă pe adresa Editurii ANAMAROL de către directorul acesteia. Aceasta carte a fost editară de mine în anul 2011,ISBN: 978 606 8049 - 71-7.
Felicitări, Alina Arbajter!

sâmbătă, 19 mai 2018

Editor Rodica Elena Lupu - Cărţi lansate la libraria Eminescu, Bucuresti - Aşa a fost să fie, de Ion Dodu Bălan, Cărţile prietenilor mei, de Ion Brad, Ferestre colorate, de Rodica Elena Lupu


De la stânga la dreapta Mariana Mion Pop, Radu Cârneci, Ion Brad, Ion Dodu Bălan, Rodica Elena Lupu, Paul Surugiu - Fuego, George Corbu, Octavian Ursulescu, Geta Vodislav, director librărie, Elena Bălan, Victoria Florescu

De la stânga la dreapta Mariana Mion Pop, Radu Cârneci, Ion Brad, Ion Dodu Bălan, Rodica Elena Lupu, Paul Surugiu - Fuego, George Corbu,  Emil Lungeanu, Mircea Chelaru

vineri, 18 mai 2018

După lansare de carte...editor Rodica Elena Lupu


După lansarea cartii "Însemnele nopții - sonete", autor Adrian Erbiceanu. Librăria M. Eminescu, București. De la stânga la dreapta, Dr. Veronica Maria Florescu, poetul Ion Horea, scriitorul Radu Cârneci, Geo Stroe (Fundația Academia DacoRomână) şi eu, iar autorul cărţii este şi cel din spatele aparatului de fotografiat. În vitrina din stânga sunt expuse exemplare ale volumului mai sus menționat.

marți, 15 mai 2018

Jurnalistul şi celebrul om de televiziune Cristian Ţopescu a încetat din viaţă. Dormi în pace Cristian Ţopescu! - În anul 2010, Cristian Ţopescu mi-a înmânat Premiul Special pentru Promovarea Culturii - Gala Celebrităţilor România


CELEBRITĂŢILE ANULUI, proiect realizat şi prezentat de CRISTIAN ŢOPESCU, şi MIHAELA ŞERBAN, aceasta fiind una dintre cele mai de success şi apreciate gale din România, deoarece cuprinde 100 de nominalizări, cei mai celebrii români, dintre care au fost premiaţi doar o parte, potrivit votului publicului şi al juriului.
PROFESSIONAL CELBRITY, studioul de CINEMATOGRAFIE SAHIA FILM, sub egida MINISTERULUI CULTURII şi SPORT ART, au adus în atenţia publicului celebrităţile anului 2010.
PREMIUL SPECIAL PENTRU PROMOVAREA CULTURII  
RODICA ELENA LUPU

Măreţul act, cu putere de lege şi plebiscit, de la Alba Iulia, fără seamăn în analele istoriei, este democratic prin formă şi fond. / Rodica Elena Lupu, editor - Editura ANAMAROL, 2018


Fragment din prefaţă:
...Cuvântul entuziast şi răspicat al celor 100 000 de oameni adunaţi pe „Câmpul lui Horia” de la Alba Iulia, consfinţea şi din punct de vedere politic o unitate de viaţă, de limbă şi de cultură, care dăinuia de peste două mii de ani.
Timp de secole, cele trei ţări româneşti, Moldova, Muntenia, Transilvania, deşi despărţite politic, au cunoscut o dezvoltare în multe privinţe analogă, iar legăturile dintre ele, economice, religioase, culturale, erau dintre cele mai strânse, încât nimic nu le despărţea, afară de interesele puterilor dominante.
Era inevitabil ca aceste interese să cedeze o dată şi o dată în faţa luptei maselor şi a conducătorilor luminaţi.
Prima biruinţă pe calea unităţii naţionale se câştigă la 24 ianuarie 1859, când Ţara Românească şi Moldova devin Principatele Unite pentru ca doi ani mai târziu să se numească România şi în 1877 să-şi proclame independenţa de stat.
În aceste condiţii, devenea cu atât mai nefirească şi cu atât mai odioasă menţinerea unei însemnate părţi a poporului român sub stăpânirea chezaro - crăiască.
Numeroase semne nu mai lăsau nicio îndoială asupra faptului că, în condiţiile prielnice, românii ardeleni, reprezentând majoritatea populaţiei ţinuturilor intracarpatice, îşi vor manifesta cu fermitate hotărârea de a se uni cu fraţii lor de dincolo de munţi, realizând pe veci unirea prefigurată a lui Mihai Viteazul.
Clipa Unirii a sosit la sfârşitul primului război mondial.
Învinsă de contradicţiile care o măcinau din interior şi de loviturile din afară, monarhia austro-ungară s-a destrămat, iar masele populare n-au întârziat să-şi spună răspicat cuvântul. Venind din toate colţurile ţinuturilor româneşti din lăuntrul arcului Carpaţilor, la Alba Iulia, s-a pecetluit pe „Câmpul lui Horia”, din preajma Cetăţii pătimirii şi a triumfului românimii, actul solemn al voinţei nestrămutate şi unanime a tuturora, care glăsuia şi a glăsuit mereu peste veacuri:
Adunarea Naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Românească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia, în ziua de 18 noiembrie stil vechi, 1 decembrie, stil nou, decretează unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii în România...”.
Visul de veacuri s-a împlinit.
Ideea cea milenară a devenit o realitate.
Măreţul act, cu putere de lege şi plebiscit, de la Alba Iulia, fără seamăn în analele istoriei, este democratic prin formă şi fond.
Ziua de 1 Decembrie a devenit Ziua Naţională a României ...


A consemnat, editor Rodica Elena Lupu

joi, 10 mai 2018

Rodica Elena Lupu - Mănăstirea Râmeţ Judeţul Alba


”Grădina raiului din Apuseni”, mănăstirea Râmeț este monument istoric cu cod LMI AB-II-a-A-00386. 
Aşezământul este printre cele mai vechi mănăstiri ortodoxe din Transilvania, după unii autori chiar de la începutul sec XIII , are prima dată certă anul 1376. Toponimul Râmeţ ar deriva de la Eremit=pustnic, concluzia fiind că a fost întemeiată de călugării retraşi în sihăstrie la adăpostul stâncilor de aici.luni, 7 mai 2018

Editor Rodica Elena Lupu - PERIPLUL UNUI DESTIN, de Maria-Ileana Tănase - nou la Editura ANAMAROL, Bucureşti, mai, 2018


Editor/tehnoredactare Rodica Elena Lupu
Coperta Roena Woolf
Culegere texte/corectura autoarea
PERIPLUL UNUI DESTIN

Gânduri multe au cochetat cu pălăria timpului,
dar cu câteva dintre ele, defel, nu s-a asortat
și totuși, unul rebel s-a gătit cu jobenul răbdării,
întotdeauna, am simțit că destinul l-a escortat.

Pașii mi s-au încurcat prin deceniile fulgerate,
iar o putere ancestrală, necontenit, i-a protejat,
sufletul mi-a fost învăluit de un ecou-exortație,
un îndemn, ce-n clipe de răstriște m-a-ncurajat.

Într-un târziu, pașii au ajuns pe drumul hărăzit,
steaua călăuză m-a pătruns cu lumina-i divină,
un cânt de harpă a dezmierdat sufletul neostoit
și lumina a hrănit poemele-flori pe-a vieții colină.

Am crezut, totdeauna, că drumul se va schimba,
             periplul unui destin și-a găsit (...)

Maria-Ileana Tănase

Domnul prof. univ Ion Dodu Bălan ne-a părăsit. Odihniţi-vă în prezenţa Domnului Dumnezeu! Amin!


Acasă la domnul prof. univ Ion Dodu Bălan, bucurs de apariţia cărţii -foto Elena Bălan Osiac
Profesorul universitar, critic şi istoric literar Ion Dodu Bălan, s-a născut pe 5 octombrie 1929, în satul Vaidei, judeţul Hunedoara. A urmat cursurile primare la şcoala din localitatea natală. Şi-a continuat studiile la liceul din Orăştie, iar ultimele clase la prestigiosul colegiu „Sfântul Sava” din Bucureşti, unde a obţinut diploma de bacalaureat. A absolvit, în 1953, Facultatea de Filologie, la Universitatea din Bucureşti. Imediat după obţinerea diplomei de licenţă, Ion Dodu Bălan şi-a început cariera didactică universitară ca asistent la Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti, desfăşurând, totodată, o susţinută activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul istoriei şi criticii literare.
Între anii 1967-1969, a fost profesor la Facultatea de Litere a Universităţii din Toulouse, Franţa, unde a ţinut cursuri de limbă, literatură şi de civilizaţie românească. În anul 1968, după elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat, a obţinut titlul de doctor în filologie. Când a îndeplinit exigenţele legii învăţământului superior (un anumit număr de lucrări publicate şi de ani de experienţă didactică), a obţinut gradul de profesor universitar titular la Facultatea de Filologie – Bucureşti. După ani, a deţinut funcţia de şef al catedrei de literatură română şi universală din facultatea menţionată şi cea de Rector al Universităţii Bucureşti. În paralel, a desfăşurat o bogată activitate de cercetare ştiinţifică şi publicistică, colaborând la diverse reviste din ţară. Câţiva ani (1961-1968) a fost redactor-şef adjunct al revistei literare „Luceafărul”. În plan cultural, a ocupat, timp de 8 ani, funcţia de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă (echivalentul actualului Minister al Culturii), unde a sprijinit cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea editurilor şi publicarea, prin intermediul acestora, a numeroase opere reprezentative, de referinţă, din literatura română şi universală. Totodată, a îndeplinit şi funcţia de vicepreşedinte al Comisiei române a UNESCO, prin care a promovat cultura naţională şi a militat pentru strângerea relaţiilor de colaborare culturală internaţională. De-a lungul anilor, Ion Dodu Bălan a elaborat şi publicat peste 25 de cărţi de critică literară, de istoria literaturii române, eseuri, proză, poezie. Merită a fi menţionate două lucrări: „La politique culturelle en Roumanie”, publicată de editura UNESCO din Paris şi alta, în engleză, „A Concise History of Roumanian Literature”, 1981. Ion Dodu Bălan a fost distins cu mai multe premii, dintre care menţionăm: premiul „B.P. Hasdeu” al Academiei Române pentru lucrarea de istorie şi critică literară, monografia „Octavian Goga” şi premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru o lucrare în proză.
A publicat câteva volume de poezii care s-au bucurat de o caldă primire. Cea mai recentă lucrare, „Aşa a fost să fie”, publicată în 2014 la prestigioasa editură ANAMAROL, în care, după ce menţionează cele mai semnificative momente din viaţa şi din activitatea sa profesională, sunt evocate, dintr-o perspectivă critică şi sentimentală, numeroase figuri reprezentative ale culturii române. Toată viaţa a militat, prin scrierile sale, prin contactele interumane şi conferinţele publice, pentru cunoaşterea şi promovarea valorilor culturale româneşti, atât în ţară, cât şi în străinătate.
A debutat editorial cu studiul „Influențe folclorice în poezia noastră actuală” (1955).
Dintre numeroasele volume publicate: „Influențe folclorice în poezia noastră actuală”; „Delimitări critice”; “Octavian Goga”; „Octavian Goga”, ediția a doua şi a a treia; „Valori literare”; „Condiția creației”; „Cuvintele au cuvântul”; „Ethos și cultură sau Vocația tinereții”; „La Politique culturelle en Roumanie”, Paris; „Copilăria unui Icar”; „Artă și ideal”; „În focarul timpului”; „Neliniștea fântânii”; „Constelații diurne”; „Resurecția unui poet: Aron Cotruș”; „Arbori pentru veșnicii”; „Țara omeniei și oamenii săi”; „Ioan Slavici sau Roata de la Carul Mare”; „Pietre pentru templul lor”; „Peisaj interior”; „Ei l-au cunoscut pe Aurel Vlaicu”; „Repere critice”; „Momente ale liricii românești în secolul XX”. Numeroase ediții în calitate de coordonator sau editor (prefaţă, introducere, postfaţă).
Apariţii în antologii Editura ANAMAROL, 2012-2017: Scripta manent, proză, vol. 2-8; “Simbioze lirice”, vol. 6-14,  “Simfonia poeziei”, multilingvă, vol.1, “Întâlnirea poeţilor”, multilingvă vol. 1 şi 2; “Carmen”, antologie lirică, mai multe volume, "Verba volant, scripta manent", proză, mai multe volume, antologator / editor  Rodica Elena Lupu.

Prof. univ. Elena Bălan-Osiac

Prof. univ. Ion Dodu Bălan, lansare cărţi Editura ANAMAROL, editor Rodica Elena Lupu, invitat Fuego
Radu Cârneci, Ion Brad, Ion dodu Bălan, Rodica Elena Lupu - Editura ANAMAROL 
11 iunie 2015, lansare cărţi.
Ion Brad, Ion Dodu Bălan, rodica Elena Lupu, Fuego, George Corbu, Octavian Ursulescu, Emil Lungeanu, Elena Bălan Osiac 
Lansare cărţi Editura ANAMAROL, editor Rodica Elena Lupu.
AŞA A FOST SĂ FIE, de Ion dodu bălan, CĂRŢILE PRIETENILOR MEI, de Ion Brad şi FERESTRE COLORATE de Rodica Elena Lupu

duminică, 6 mai 2018

VREMEA NEMERNICILOR, de Sergiu-Marian D. Găbureac - Editura ANAMAROL, 2018


Editor Rodica Elena Lupu
Coperta / tehnoredactare Sergiu-Marian D. Găbureac
Iubirea de ţară este iubirea meleagurilor noastre: a Munţilor Carpaţi, a Dunării, a podişurilor, a câmpiilor mănoase, a Mării Negre, a Deltei Dunării, a climei, a anotimpurilor, naşterea unei culturi aparte a neamului nostru, având la bază un tip particular de suflet omenesc, o limbă unică, un port unic. În cadrul culturii se împletesc toate cele de mai sus şi dau naştere unei arhitecturi aparte, unei muzici aparte a românilor, unei poezii specifice neamului nostru, unei creaţii literare aparte şi aşa mai departe. Inclusiv credinţa noastră ortodoxă are un specific românesc, fără însă a ieși din universalitatea ortodoxiei.

Rodica Elena Lupu

sâmbătă, 5 mai 2018

Rodica Elena - Mănăstirea Cozia, 2018
Manastirea Cozia, care strajuieste de peste sase secole Valea Oltului, se afla pe drumul national Ramnicu Valcea - Sibiu, pe malul drept al Oltului. Aceasta a fost construita intre anii 1387-1391, de catre domnitorul Mircea cel Batran, la indemnul Sfantului Cuvios Nicodim de la Tismana, care era "sfetnicul lui Mircea intru cele dumnezeiesti". Biserica mare, inchinata Sfintei Treimi, a fost sfintita in ziua de 18 mai 1388.

vineri, 4 mai 2018

Editor Rodica Elena Lupu - Lecturi particulare, de Ion Brad, volumul 2 - Editura ANAMAROL, mai, 2018


Editor / tenhoredactare Rodica Elena Lupu
Coperta Mariana Sorescu
Veritabilă călătorie în trecut și în prezent, remarcabil „zigzag” prin spațiul creatorilor, noua apariție editorială, de indiscutabilă originalitate, demonstrează încă o dată, dacă mai era nevoie, că acest patriarh al literelor, dl. Ion Brad continuă să fie o nesecată fântână din care harul său scriitoricesc ne procură din când în când noi și noi bucurii.
Recenzie de Florentin POPESCU

joi, 3 mai 2018

Editor Rodica Elena Lupu- Lecturi particulare, de Ion Brad, volumul 1 - Editura ANAMAROL, Bucureşti, mai , 2018


Tehnoredactare Rodica Elena Lupu
Coperta Mariana Sorescu

De unde acest titlu dat celor două noi volume ale mele, care au urmat celor anterioare: Cărţile prietenilor mei (2014); Alte cărţi ale prietenilor mei, 2 volume (2016); Oameni şi cărţi, 2 volume (2017). Toate apărute la Editura ANAMAROL, condusă de talentata scriitoare Rodica Elena Lupu.
În volumele acestea am scris despre 330 de cărţi, ale unor autori clasici, începând cu Ion Agârbiceanu (în ediţia „Opere fundamentale”, îngrijită de colegul şi colaboratorul meu Ilie Rad).
De la contemporani, aproape toate cu dedicaţii, cum se poate vedea şi din volumul meu recent Printre mii de dedicaţii (Editura Muzeul Literaturii Române, 2017).

Dar văd că mă îndepărtez de la titlul noilor volume. (...) 

Lecturi particulare... N-am cum să număr încă autorii şi cărţile înşiruite acum, când am intrat în al optzeci şi nouălea an de viaţă, ultimele mele energii, cu care reuşesc să birui bolile şi bătrâneţele mele, rămânând dragostea de lectură şi de scris. Mai ales acum când am intrat în anul Centenarului Marii Uniri din 1918.
                                                                                                    Ion Brad
Bucureşti, ianuarie, 2018

miercuri, 2 mai 2018

Rodica Elena Lupu - Fotografie din colectia personală


Floare de colt din Munţii Apuseni - Intregalde, judeţul Alba - acum este coperta celui de al XXIII-lea volum CARMEN, - Antologia lirica editura ANAMAROL, editor Rodica Elena Lupu

Editor Rodica Elena Lupu - CARMEN, antologia lirică ANAMAROL, volumul XXIII, mai, 2018


Coperta Roena Woolf, după o fotografie din  colecţia personală, Floarea de colţ din Munţii Apuseni - Întregalde.
 Câtă vreme vom ține cartea deschisă pe pupitru, nu vom îmbătrâni niciodată”, afirma marele critic George Călinescu.
Îl cred pentru că, şi cu acest volum am pătruns intr-o lume a poeţilor, unde fiecare de afară e mic, încercând noutatea luării dintr-un univers, a unei bucăţi de cer, iar eu punând între doua coperte aceste chipuri care sunt stele ce ard pentru frumos.

Editor, scriitor Rodica Elena Lupu
Editura ANAMAROL, mai, 2018

marți, 1 mai 2018

Rodica Elena Lupu - şi tot pe Costa Blanca, prin Calpe, spre Benissa


Rodica Elena Lupu - prin Calpe, spre Benissa, împreună cu prietena mea Gabriela Sonnenberg.

Calpe, o staţiune superbă aproape de Benidorm şi la 130 de kilometri sud de Valencia. Vremea e plăcută, doar ne aflăm pe Costa Blanca.

Stanca inaltă de 332 de metri, a fost denumită de fenicieni piatra norduluiPiatra sudului este stânca asemănătoare din Gibraltar.


luni, 30 aprilie 2018

Rodica Elena Lupu şi Dilercy Adler - Benidorm-Costa Blanca


Rodica Elena si Dilercy Adler, reprezentanta Braziliei, la Festivalul Internaţional de Poezie, Bemidorm - Costa Blanca
Benidorm este o staţiune Valenciana şi una dintre cele mai renumite staţiuni de plaja din Spania. Deşi inainte de anii 1960 era doar un mic cătun, astăzi Benidorm este adesea numit "Manhattan-ul Spaniei" sau "Beniyork", datorită liniei orizontului compusă din numeroşi "zgârie-nori"


Zona veche a oraşului, aşezat pe o zona de patrimoniu,  este în contrast cu marile bulevarde pline de construcţii moderne, terase, de-a lungul celor peste 5 km de litoral. 

duminică, 29 aprilie 2018

Rodica Elena Lupu - Festivalul Internaţional de Poezie Benidorm-Costa Blanca, Spania


Rodica Elena Lupu - reprezentând România, la Festivalul Internaţional de Poezie Benidorm-Costa Blanca, la care au paqrticipat poeţi din 16 ţări din Europa, America de Sud, Africa.

Diplomă - festivalul Internaţional de poezie Benidorm, înmânată de directorii festivalului Annabel Villar şi Julio Pavanatti